Kompass Deutsch

Oddajemy w Wasze ręce nową serię podręczników do nauki języka niemieckiegoKompass Deutsch to trzytomowy cykl przeznaczony dla uczniów klasy 7 i 8, rozpoczynających naukę języka niemieckiego lub kontynuujących ją w klasie siódmej.

  • Aktualna tematyka tekstów oraz nowoczesna szata graficzna – dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań współczesnej młodzieży
  • Możliwość pracy z serią zarówno z grupami rozpoczynającymi naukę języka niemieckiego, jak i kontynuującymi ją
  • Zapewniona realizacja podstawy programowej przy łagodnej progresji materiału leksykalno-gramatycznej
  • Ciekawe treści realioznawcze służące wzbudzeniu zainteresowania nastolatków kulturą krajów niemieckojęzycznych
  • Cyfrowe wsparcie dla nauczyciela i ucznia w postaci e-materiałów dostępnych na platformie edukacyjnej e-Akademia PWN
Pełny opis

Elementy serii

Internetowe narzędzia dla nauczycieli