Active learning w pracy nauczyciela języka angielskiego

Active learning w pracy nauczyciela języka angielskiego

Webinarium na temat aktywnego uczenia jako skutecznej metody pracy na lekcjach języków obcych

03 kwietnia 2023, 17:00
online
3 kwietnia o 19:00 zapraszamy Państwa na webinarium współorganizowane przez PWN oraz Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku dla nauczycieli języka angielskiego: Logo PODN Słupsk

 

Active learning w pracy nauczyciela języka angielskiego

Szkolenie poprowadzi Adam Stępiński, trener PWN i Cambridge University Press & Assessment.

 

Zapisz się

 

Spośród wielu typów zadań opartych na aktywnym uczeniu, podczas spotkania omówione zostanie kilka, które przyczyniają się do rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz przeciwdziałają niebezpiecznym zjawiskom występującym wśród młodzieży w dobie post-pandemicznej. 


Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • jak wzmacniać u swoich uczniów umiejętności myślenia wyższego rzędu takie jak: pogłębione zrozumienie, zastosowanie wiedzy i umiejętności, analiza i synteza zagadnień problemowych,
  • jak skupić uwagę uczniów i rozwijać ich motywację do nauki języka,
  • jak aktywizować współczesnego nastolatka do wypowiadania się,
  • w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne technologie w zadaniach typu "active learning". 

Nota o prelegencie

Adam Stępiński

Adam Stępiński - Nauczyciel Roku 2017 BAS.

Nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Egzaminator maturalny OKE w Krakowie. Pasjonat metody projektu. Trener Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu oraz lider Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego. Ekspert European SchoolNet, gdzie prowadzi szkolenia online dla nauczycieli z Europy. Ambasador programu eTwinning w województwie podkarpackim. Trener kursów internetowych. Autor artykułów metodycznych dla Fundacji Azja-Europa, Fundacji “Edukacja na Nowo” i programu eTwinning. Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2017 BAS, laureat II edycji Konkursu TOP2 – Mężczyźni w Edukacji 2017, zwycięzca w konkursie British Council w kategorii “Autonomia ucznia”.