Active learning

Active learning
Artykuł w PDF

Scenariusz zajęć z uczniami szkół średnich

Przygotowaliśmy dla Państwa materiały na lekcje z Active learning.

 

Active learning to metoda aktywizacji ucznia, która polega na zaangażowaniu uczniów w proces nauczania, podczas którego to oni sami budują swoją wiedzę i umiejętności.

Aktywne uczenie się oparte jest na teorii konstruktywizmu, zgodnie z którą to właśnie uczeń powinien konstruować i rozbudowywać poszczególne składowe swojej wiedzy i umiejętności. Co najważniejsze – powinien to robić w sposób aktywny. Ta sama teoria podkreśla, iż uczenie się zachodzi podczas społecznej interakcji z innymi ludźmi, a w środowisku szkolnym są to oczywiście rówieśnicy. Immanentną częścią aktywnego uczenia się tworzenie i ewaluacja. Dzięki temu uczniowie rzeczywiście „wchodzą” w proces uczenia się i stają się jego centralną częścią.

Nasz ekspert Adam Stępiński przygotował zestaw ćwiczeń i projektów, które pozwolą budować samodzielność i swobodę uczniów w procesie uczenia.


Mamy nadzieję, że z naszymi materiałami zaangażowanie uczniów na lekcji miło Państwa zaskoczy😊

 

Do pobrania:

  • 10 stron zadań na zajęcia
  • materiały i linki potrzebne do przeprowadzenia zajęć