Coaching w edukacji cz.1

Kierunkowskaz
Artykuł w PDF

Cel a zadanie

Autorki artykułu: Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa

Coaching edukacyjny jest procesem szkoleniowym, który ma na celu rozwijanie kompetencji pedagogów i osiąganie przez nich lepszych efektów nauczania i wychowania. Pomaga nie tylko w rozwoju zawodowym dydaktyków, ale i osobistym.

Coaching edukacyjny

Coaching edukacyjny jest procesem szkoleniowym, który ma na celu rozwijanie kompetencji pedagogów i osiąganie przez nich lepszych efektów nauczania i wychowania.  Polega bowiem na doskonaleniu silnych stron osobowości, pokonywaniu wewnętrznych lęków i przekraczaniu własnych ograniczeń. Co niezwykle istotne, nacisk kładzie się nie na przyczyny problemów, lecz na poszukiwanie rozwiązań. Pierwszy artykuł z serii rozpoczniemy więc od postawienia przed czytelnikami motywującego celu.

Wyznaczanie celów i dokładanie starań, aby je osiągać, stanowi istotę proaktywności. Osoba, która przyjmuje taką postawę, jest zaangażowana, konstruktywnie rozwiązuje problemy i odczuwa satysfakcję z własnych działań. Jej myślenie nastawione jest na to, czego pragnie, do czego dąży, co wyobraża sobie jako sukces – to motywuje pozytywnie.  Z kolei postawa reaktywna jest wyrazem bierności i oddawania odpowiedzialności za swoje życie okolicznościom zewnętrznym, co może wyzwalać frustrację i poczucie niesprawiedliwości. Postawa reaktywna to myślenie o tym, czego nie chcemy, co powinniśmy lub musimy. Motywuje negatywnie.

Aby uzyskać dostęp do treści i materiałów, zaloguj się.

Masz już konto? Zaloguj się