Coaching w edukacji cz.2

Grupa kobiet
Artykuł w PDF

O trudnej sztuce komunikacji

Autorki artykułu: Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa

W Słowniku Webstera słowo „komunikować” definiowane jest jako „przekazywać, przemieścić, transmitować”, a „komunikowanie” to przekazywanie i odbieranie informacji poprzez mowę, pismo, gesty itp. Istota komunikowania zawiera się więc we frazie: kto mówi, co mówi, jak mówi, do kogo i z jakim efektem. (Głowik, 2004).

Coaching edukacyjny

W Słowniku Webstera słowo „komunikować” definiowane jest jako „przekazywać, przemieścić, transmitować”, a „komunikowanie” to przekazywanie i odbieranie informacji poprzez mowę, pismo, gesty itp. Istota komunikowania zawiera się więc we frazie: kto mówi, co mówi, jak mówi, do kogo i z jakim efektem. (Głowik, 2004).

Każdy komunikat powoduje reakcję u odbiorcy, zwaną sprzężeniem zwrotnym. Komunikacja interpersonalna jest procesem złożonym z wielu elementów, a co za tym idzie, może zostać zakłócona w różny sposób i na rozmaitych etapach.

 

Kluczowymi elementami komunikacji są:

  1. Budowanie relacji pełnej bezpieczeństwa i zaufania.
  2. Zaangażowanie w rozmowę, którego miernikiem są niewerbalne akty potwierdzające głęboko skupiony udział w komunikacji.
  3. Aktywne słuchanie z parafrazowaniem i doprecyzowywaniem usłyszanych treści.
  4. Zadawanie pytań, za pomocą których wykazujemy zainteresowanie rozmową.
  5. Udzielanie informacji zwrotnej, czyli mówienie o postępach, podkreślanie sukcesów.

Aby uzyskać dostęp do treści i materiałów, zaloguj się.

Masz już konto? Zaloguj się