Czas dla siebie

Artykuł w PDF

Dorota Mroczkowska

Polacy potrzebują czasu dla siebie! Gdzie go szukać i jak doświadczać?

Czas dla siebie (ang. leisure) odnosi się do jakości doświadczania czasu i subiektywnych znaczeń mu przypisywanych. Należy go odróżnić od czasu wolnego (ang. free time) rozumianego jako suma czasu po pracy przeznaczonego na wypoczynek i wypełnianego szeregiem policzalnych aktywności.

Aby uzyskać dostęp do treści i materiałów, zaloguj się.

Masz już konto? Zaloguj się