Día Internacional de la Felicidad

Día Internacional de la Felicidad
Artykuł w PDF

Czy można zmierzyć szczęście? Lekcja tematyczna

Szczęście – stan zadowolenia, radości, powodzenia – jest uczuciem, do którego podświadomie dąży każdy człowiek. W codzienności pełnej obowiązków łatwo o tym zapomnieć, dlatego 20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia, którego obchody powinny przypominać nam o zrównoważonym rozwoju, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy świata będą mogli osiągnąć szczęście.

Aby pobrać materiał, zaloguj się lub zarejestruj.

Pobierz

Szczęście narodowe brutto

Wszystko zaczęło się w latach 70. XX w. w Bhutanie – kraju, którego mieszkańców uważa się za najszczęśliwszym na świecie. Ówczesny król tego państwa, Jigme Singye Wangchuck, wprowadził do mierzenia jakości życia swoich poddanych nowy wskaźnik: zamienił PKB (produkt krajowy brutto) na GNH, czyli szczęście narodowe brutto. Władca uznał, że ważniejszy od samego wzrostu ekonomicznego, na którym opiera się PKB, jest zrównoważony rozwój, czyli równowaga pomiędzy wzrostem ekonomicznym i duchowym mieszkańców. GNH oblicza się poprzez ocenę dziewięciu elementów: zdrowia, edukacji, czasu wolnego, samopoczucia psychicznego, życia społeczności, kultury, administracji, środowiska oraz standardu życia. Co roku powstaje ranking poziomu szczęścia mieszkańców 150 krajów świata. W 2022 na podium znalazły się Finlandia, Dania i Szwajcaria. Hiszpania umiejscowiła się na 29. miejscu listy, a Polska na 48.

 

Celebracja szczęścia

Na podstawie polityki Bhutanu opartej na szczęściu obywateli, Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2012 roku ustanowiła Międzynarodowy Dzień Szczęścia, którego obchody przypadają na 20 marca. Powinny być one ukierunkowane na osiągnięcie lepszego rozwoju gospodarczego, co pomoże walczyć z ubóstwem na świecie. Już w 2015 roku ONZ ustanowiło 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wśród których wymienia się zakres wyzwań takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Organizacja monitoruje osiąganie celów we wszystkich państwach członkowskich.

Co roku 20 marca różne organizacje światowe, zwłaszcza te walczące o prawa człowieka, włączają się w obchody Międzynarodowego Dnia Szczęścia i przypominają przywódcom politycznym o znaczeniu dobrobytu, równości, zdrowia, środowiska i szczęścia obywateli. Organizowane są różnorakie debaty, konferencje czy akcje w social mediach. ONZ zachęca wszystkich do celebracji tego dnia np. poprzez edukację i publiczne działania podnoszące świadomość społeczeństwa w dążeniu do szczęścia. Zachęcamy do zorganizowania celebracji Międzynarodowego Dnia Szczęścia w szkołach. To właśnie młode pokolenie może sprawić, że nasz polski wskaźnik GNH wzrośnie!

 

Język hiszpański w PWN

Ten, i wiele innych interesujących tekstów pochodzi z sekcji Hoy es un día especial nowego podręcznika do nauki języka hiszpańskiego w szkołach ponadpodstawowych ¡Todo listo!

¡Todo listo! to nowy cykl podręczników w zasobach PWN. Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących, jak i kontynuujących naukę uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego angażująca zawartość również powstała przy współpracy z Wydawnictwem EnClave. Tematyka tekstów oraz nowoczesna szata graficzna dostosowane zostały do potrzeb, możliwości i zainteresowań współczesnej polskiej młodzieży. Przykładowy rozdział kursu jest już gotowy do pobrania. Zapraszamy również na strony e-Akademii PWN, gdzie zamieściliśmy pakiet materiałów cyfrowych, przygotowanych specjalnie do prezentowanej części podręcznika.