Gwarantowany sukces na egzaminie maturalnym z języka rosyjskiego

Artykuł w PDF

Sprawdź nowe Repetytorium maturzysty

 

Autorki: Monika Zdunik i Swietłana Galant

 

Nowoczesne i najbardziej aktualne Repetytorium maturzysty z języka rosyjskiego. Dostosowane do  obowiązujących standardów i wymagań zgodnie z „Informatorem o egzaminie maturalnym z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2022/2023”.