Materiały na lekcje powakacyjne

Artykuł w PDF

Lekcje powakacyjne - język angielski

Nieuchronnie zbliża się koniec wakacji.
Pierwsze lekcje we wrześniu to czas powitania, powtórzenia treści opanowanych w poprzednim roku szkolnym, czas przygotowania do rozpoczynającej się pracy.