Matura 2023. Język angielski. Wyniki ankiet

Artykuł w PDF

Raport z badania opinii nauczycieli

Po zakończeniu egzaminów maturalnych z języka angielskiego przeprowadziliśmy badanie ankietowe, mające celu zebranie opinii nauczycieli nt. nowej formuły. Nasz ekspert - Piotr Steinbrich, przeprowadził analizę otrzymanych odpowiedzi. 

 

Wnioski z raportu oraz komentarze zebrane zostały w opracowaniu, z którego dowiadujemy się, jakie wyzwania, wg nauczycieli języka angielskiego, stawia przed uczniami matura w nowej formule, zarówno w wersji podstawowej jak i rozszerzonej. Analiza dostarcza również odpowiedzi, które zadania sprawiają uczniom większą trudność, oraz które części egzaminu wymagają większego wysiłku intelektualnego i bardziej gruntownego przygotowania językowego.

Z opracowanego raportu dowiesz się m.in:

  • jak oceniano stopień trudności egzaminu pisemnego i ustnego;
  • z którymi zadaniami uczniowie mieli najwięcej, a z którymi najmniej trudności;
  • jak oceniono tegoroczną maturę względem trudności egzaminu z 2022 roku;
  • jakie są refleksje nauczycieli dotyczące pracy w kolejnym roku szkolnym.