Metoda asocjacyjna w pracy ze słownictwem na lekcjach języka rosyjskiego

uczniowie na lekcjach języka rosyjskiego
Artykuł w PDF

dr Natalia Popovich

Głównym celem nauczania języka obcego jest komunikacja. Globalizacja sprawia, że komunikujemy się z wieloma osobami z różnych krajów w celach zawodowych lub osobistych. Jest to niemożliwe bez pewnego zbioru słownictwa, zwłaszcza na poziomie podstawowym, dlatego praca z leksyką jest priorytetem współczesnego nauczyciela. Tylko nieduża część słów zostanie przyswojona przez ucznia samodzielnie, większość trzeba wyćwiczyć podczas lekcji. Metodycy sugerują, by nie uczyć spisu wyrazów, ale tworzyć kontekst, wprowadzać wyrażenia, idiomy, związki frazeologiczne.

Aby uzyskać dostęp do treści i materiałów, zaloguj się.

Masz już konto? Zaloguj się