Pobierz materiał - Rozwijanie zdań prostych

Nauka angielskiego
Artykuł w PDF

Zestaw ćwiczeń (poziom B1+/B2) - budowanie zdań prostych

Na egzaminie maturalnym pisemnym i ustnym oceniany jest zakres użytych środków językowych, czyli słownictwa i struktur gramatycznych. Im jest on szerszy, tym większe szanse na otrzymanie maksymalnej liczby punktów.

Od 2025 roku jako szeroki zakres na maturze rozumie się słownictwo i struktury na poziomie B1+ (na poziomie podstawowym) i B2+ (na poziomie rozszerzonym) użyte ze swobodą i precyzją.

Jednym ze sposobów na wykazanie się szerokim zakresem i swobodą użycia środków językowych jest rozwijanie poszczególnych elementów zdania.


Przygotowaliśmy zestaw ćwiczeń (poziom B1+/B2) który uczy, jak rozbudowywać zdania proste.

Mamy nadzieję, że dzięki temu Państwa uczniowie nie tylko rozwiną swoje kompetencje językowe tak aby sprawniej się komunikować, ale też lepiej przygotują się do egzaminu maturalnego w nowej formule.


Rozwijanie Zdań

zestaw na poziomie matury podstawowej

 Do pobrania:

 zestaw zadań w PDF,

 klucz odpowiedzi do ćwiczeń.