Projekt edukacyjny? Ależ oczywiście!

Kobieta realizuje projekt edukacyjny
Artykuł w PDF

dr Aleksandra Łyp – Bielecka

Projekt edukacyjny to ogólnie rzecz biorąc proces planowania, realizacji i ewaluacji sekwencji działań prowadzących do wytworzenia przez uczących się (pracujących indywidualnie bądź grupowo) konkretnego produktu końcowego oraz osiągnięcia określonych celów edukacyjnych. W zależności od celów, skali i złożoności, a także od jego specyficznych wymagań czas trwania projektu edukacyjnego może wynosić od jednej-dwóch lekcji (w przypadku tzw. mini-projektów), poprzez kilka jednostek lekcyjnych w przypadku projektów krótkich, aż do przedsięwzięć trwających kilka tygodni lub nawet miesięcy (projekty średnio- i długodystansowe).