Pronunciation practice

Pronunciation
Artykuł w PDF

Zestaw zadań doskonalących wymowę brytyjską dla uczniów szkół średnich

Polecamy zestaw ćwiczeń, które rozwijają umiejętność poprawnej wymowy brytyjskiej na zajęcia z uczniami szkół średnich autorstwa
dr. Piotra Steinbricha.

 

dr Piotr Steinbrich: Ćwiczenia zaproponowane w zestawie mają na celu ćwiczenie wymowy, która jest istotnym aspektem komunikacji w języku obcym. Nadrzędnym celem przyświecającym autorowi było skonstruowanie takich ćwiczeń, które w centrum procesu dydaktycznego stawiają zrozumiałość. Jest to zgodne zarówno z polityką językową Rady Europy, jak również z wymogami maturalnymi. Większość ćwiczeń koncentruje się na rozpoznawaniu dźwięków i podnoszeniu świadomości fonetycznej u uczących się, a nie hiperpoprawnemu odtwarzaniu dźwięków typowych dla brytyjskiej wersji angielszczyzny.

 

Pronunciation

 

Zestaw zawiera:
•    gry językowe na rozpoznawanie angielskich samogłosek oraz różnic między podobnymi samogłoskami;
•    ćwiczenia na pary minimalne;
•    zadania na ćwiczenie akcentu wyrazowego i prozodii;
•    ćwiczenia podnoszące świadomość fonetyczną, mające na celu eliminację błędów typowych dla polskiego ucznia.

 

 

PRONUNCIATION PRACTICE