Pronunciation practice

Pronunciation
Artykuł w PDF

Zestaw zadań doskonalących wymowę brytyjską dla uczniów szkół średnich

Polecamy zestaw ćwiczeń, które rozwijają umiejętność poprawnej wymowy brytyjskiej na zajęcia z uczniami szkół średnich autorstwa
dr. Piotra Steinbricha.

 

dr Piotr Steinbrich: Ćwiczenia zaproponowane w zestawie mają na celu ćwiczenie wymowy, która jest istotnym aspektem komunikacji w języku obcym. Nadrzędnym celem przyświecającym autorowi było skonstruowanie takich ćwiczeń, które w centrum procesu dydaktycznego stawiają zrozumiałość. Jest to zgodne zarówno z polityką językową Rady Europy, jak również z wymogami maturalnymi. Większość ćwiczeń koncentruje się na rozpoznawaniu dźwięków i podnoszeniu świadomości fonetycznej u uczących się, a nie hiperpoprawnemu odtwarzaniu dźwięków typowych dla brytyjskiej wersji angielszczyzny.

 

Pronunciation

 

Zestaw zawiera:
•    gry językowe na rozpoznawanie angielskich samogłosek oraz różnic między podobnymi samogłoskami;
•    ćwiczenia na pary minimalne;
•    zadania na ćwiczenie akcentu wyrazowego i prozodii;
•    ćwiczenia podnoszące świadomość fonetyczną, mające na celu eliminację błędów typowych dla polskiego ucznia.

 

 

PRONUNCIATION PRACTICE

Aby pobrać materiał, zaloguj się lub zarejestruj.

Pobieram

 

 

 

 

dr Piotr Steinbrich 

jest nauczycielem akademickim, trenerem oraz autorem materiałów dydaktycznych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach biegłości. Jako trener prowadził szkolenia podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych nauczaniu języka angielskiego w większości krajów europejskich, jak również w Azji i Ameryce Południowej. Regularny prelegent na konferencjach IATEFL i PASE, w zawodzie od ponad ćwierćwiecza.