Prześladowanie w szkole

prześladowanie w szkole
Artykuł w PDF

Bullying

Autor artykułu: Aleksandra Piotrowska

 

Agresja i przemoc w zachowaniach dzieci i młodzieży jest dla wychowawców źródłem niepokoju. Ale szczególną ich uwagę powinien wywołać każdy przypadek prześladowania, dręczenia (ang. bullying). To specyficzny i bardzo groźny typ agresji, którego istotą jest powtarzające się, czasami wręcz regularne i trwające przez dłuższy czas nieprzyjazne zachowania, wyrządzanie krzywdy przez ucznia lub grupę rówieśników.

Prześladowanie może polegać na zachowaniach fizycznych (popychanie, poszturchiwanie, bicie), werbalnych (przezywanie, wyszydzanie, lżenie), a także na tzw. agresji w relacji, czyli takich działaniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji jednostki w grupie rówieśniczej lub do całkowitego wykluczenia jej z grupy (rozpowszechnianie plotek, oczernianie, organizowanie bojkotu towarzyskiego itp.).

Aby uzyskać dostęp do treści i materiałów, zaloguj się.

Masz już konto? Zaloguj się