Repetytorium maturzysty

Maturzystka
Artykuł w PDF

Pobierz przykładowy rozdział

Zapoznaj się z przykładowym rozdziałem nowego Repetytorium maturzysty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Cambridge University Press, podręcznika przygotowującego do Matury 2023 na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Aby pobrać materiał, zaloguj się lub zarejestruj.

Pobierz rozdział

W materiałach znajdziesz:

 • zadania przygotowujące do egzaminu w nowej formule, zgodnie z Informatorami o egzaminie maturalnym z języków obcych nowożytnych;
 • opis naszego sposobu na pracę z maturzystami;
 • informacje o materiałach dla nauczyciela i ucznia, które będą wspierać pracę z Repetytorium.

 

Repetytorium maturzysty:

 • podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego 2023;
 • stworzony przy współudziale dr Anny Kozioł, członka zespołu autorskiego Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023;
 • realizuje założenia zawarte w aktualnej podstawie programowej (III.1.P, III.1.R);
 • jest efektem współpracy dwóch cenionych wydawnictw: Wydawnictwa Szkolnego PWN oraz Cambridge University Press;
 • umożliwia ćwiczenie zadań otwartych nowego typu na obu poziomach;
 • skupia się na społecznym charakterze języka, rozwija sprawność mediacji, w tym parafrazowania, streszczania, tłumaczenia, przekształcania informacji – umiejętności kluczowych z punktu widzenia egzaminu maturalnego;
 • bazuje na wiedzy zgromadzonej w raportach Cambridge Corpus – źródła informacji o błędach popełnianych przez uczniów (również polskich) na egzaminach Cambridge English;
 • zawiera praktyczne wskazówki dotyczące błędów, które najczęściej popełniają polscy uczniowie zdający egzaminy Cambridge English i opisane w Cambridge Corpus.