Uczniowie ze SPE na lekcjach języka francuskiego

Uczniowie ze SPE na lekcjach języka francuskiego
Artykuł w PDF

Autorka: dr Karolina Wawrzonek

 

Indywidualizacja potrzeb ucznia, to pojęcie, które towarzyszy dziś w pracy wszystkim nauczycielom na każdym etapie edukacji. W każdej bowiem klasie znajdziemy uczniów, którzy ze względu swoje specjalne potrzeby powinni otrzymać  warunki ułatwiające im  naukę  oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Nie inaczej jest z lekcjami języka obcego, podczas których nauczyciele zobowiązani są nie tylko towarzyszyć uczniom w procesie nauczania, ale również stworzyć sprzyjającą nauce atmosferę i zaproponować metody i techniki pracy, które będą odpowiadały ich możliwościom intelektualnym. Rozpoczynając pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, każdy nauczyciel powinien najpierw zapoznać się z informacjami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (Kiljańska, 2022), a także porozmawiać z samym zainteresowanym lub jego rodzicami, którzy dzieląc się dotychczasowymi doświadczeniami mogą usprawnić przygotowania materiałów dydaktycznych.

W poniższym tekście nauczyciele języka francuskiego znajdą kilka praktycznych porad dotyczących pracy z uczniami z różnorodnymi potrzebami, które usprawnią prowadzenie zajęć językowych wśród zróżnicowanej grupy uczących się.

Aby uzyskać dostęp do treści i materiałów, zaloguj się.

Masz już konto? Zaloguj się