World AI Week

lekcja z angielskiego sztuczna inteligencja
Artykuł w PDF

Zestaw zadań przygotowanych z okazji World AI Week na lekcje z uczniami szkół średnich

Polecamy lekcję autorstwa Romana Ociepy, która odnosi się do modnej aktualnie tematyki Artificial Intelligence.

Roman Ociepa: Zaplanowałem tę lekcję, aby pokazać początki sztucznej inteligencji i ciekawy eksperyment myślowy wymyślony przez Alana Turinga. Chociaż w latach pięćdziesiątych technologia sztucznej inteligencji wydawała się czysto futurystyczna, siedemdziesiąt lat później jesteśmy świadkami narodzin sztucznej inteligencji. Ciekawa wydaje się na tym etapie refleksja nad obecnym wpływem komputerów, ich oprogramowania, Internetu i gadżetów elektronicznych na nasze życie. Szczególnie interesuje mnie, jak sztuczna inteligencja wpłynie na nasze społeczeństwo i czy stanie się “oswojoną" częścią naszej cywilizacji.

 

 

 

AI

Celem lekcji jest:

  • przyswojenie/powtórzenie słownictwa związanego z IT i nauką, aby ułatwić rozmawianie o AI;
  • rozwijanie umiejętności czytania poprzez zapoznanie się z artykułem; poświęconym początkom AI oraz obecnemu globalnemu zainteresowaniu tą technologią;
  • rozwijanie umiejętności mówienia poprzez rozmowę na temat techniki i jej wpływu na nasze życie;
  • utrwalanie słowotwórstwa poprzez wykorzystanie tzw. “word families” (przydatne na maturze).

Lekcja obejmuje materiał na poziomie B2+