Wzmacniaj kreatywność Twoich uczniów!

dziewczynka
Artykuł w PDF

Język obcy jako przestrzeń do działań twórczych

Autor artykułu: Sebastian Mrożek

 

 

Praca z językiem obcym to przestrzeń do działań twórczych. Niech zatem Twoi uczniowie nie tylko odtwarzają treści językowe z podręcznika, ale je przetwarzają w zgodzie ze swoimi potrzebami. Niech budują własne wypowiedzi wykorzystując już poznane środki językowe odnosząc się do swoich doświadczeń, przeżyć, myśli, jak i marzeń. Niech język obcy będzie dla nich obszarem ekspresji, dzięki której stawać się będzie im coraz bliższy.

Akceptuj przy tym nieszablonowe pomysły Twoich uczniów. Zachęcaj ich i wdrażaj do pracy projektowej. Niech tworzą w języku obcym własne ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, kreują dialogi, odgrywają role, piszą scenariusze i nagrywają filmy video używając smartfonu, realizując tutaj np. minireportaże. Inspiracją może być niemal każdy moment z codziennego życia, w którym uczestniczą uczniowie. Pozwól im też czerpać impulsy z tak bliskiego im internetu.

Aby uzyskać dostęp do treści i materiałów, zaloguj się.

Masz już konto? Zaloguj się