JĘZYK ANGIELSKI

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's
standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make
a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining
essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages,
and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem
Ipsum
 is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type
specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

 

Flipping with English

 

Wykorzystywanie elementów modelu odwróconej klasy
w nauczaniu na poziomie szk. ponadpodstawowej

Piotr Steinbrich

 

Obejrzyj

 

 

Five minutes which
shook the lesson

Zestaw krótkich ćwiczeń różnego rodzaju - rozgrzewki językowe, ćwiczenie mówienia, rozbudowywanie słownictwa.

Piotr Steinbrich

 

Obejrzyj

 

 

Future perfect
through the past

W jaki sposób niektóre techniki i metody z dawnych
i często zapomnianych podejść do nauczania języka
mogą być adekwatne w nowoczesnych nauczaniu.

Piotr Steinbrich

 

Obejrzyj