Generacion seria
Kurs „Generación”

 

Kurs „Generación” integruje wieloletnie doświadczenie Wydawnictwa w opracowywaniu podręczników do nauki języków obcych ze współczesną wiedzą z zakresu nowoczesnej glottodydaktyki. Seria „Generación” w nowoczesny i angażujący sposób wprowadza uczniów klas 7–8 w świat i kulturę języka hiszpańskiego. Atrakcyjna szata graficzna publikacji przyciąga uwagę młodego pokolenia, komunikując się z nim poprzez bodźce wizualne, tak bliskie pokoleniu Z.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

„Generación” umożliwia:

  • pełną realizację podstawy programowej MEiN dla szkoły podstawowej,
  • harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych dzięki łagodnej progresji leksykalno-gramatycznej dopasowanej do możliwości poznawczych uczniów w klasie 7 i 8,
  • polisensoryczną naukę słownictwa w oparciu o bogaty materiał ikonograficzny,
  • systematyczne poszerzanie znajomości gramatyki hiszpańskiej w rzeczywistych kontekstach komunikacyjnych dnia codziennego,
  • pracę projektową, indywidualną i grupową, rozwijającą umiejętności społeczne w zakresie kluczowych kompetencji XXI wieku,
  • rozwijanie kompetencji interkulturowej dzięki odniesieniom do realiów życia i kultury współczesnej Hiszpanii.