Nasze serie wydawnicze:

Generacion seria
¡Todo listo!

 

Seria oferuje możliwość prowadzenia ciekawych i innowacyjnych lekcji. Atrakcyjny materiał zdjęciowy, aktualne i nieszablonowe treści, a także różnorodne ćwiczenia i techniki pracy stymulują rozwój wszystkich kompetencji językowych oraz stwarzają liczne możliwości interakcji.  

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

 

Atuty serii:

 • Nowoczesna grafika, czytelny układ treści, ramki z objaśnieniami, wyróżnienia w tekstach i minisłowniczki; podsumowania gramatyczne z zadaniami oraz słowniczki tematyczne na końcu każdego rozdziału.
 • Zadania o podwyższonym stopniu trudności dla uczniów kontynuujących naukę języka.
 • Rozbudowana sekcja realioznawcza, zadania projektowe z wykorzystaniem TIK do pracy indywidualnej oraz zespołowej.
 • Przejrzysta i logicznie uporządkowana struktura każdego rozdziału, każda lekcja umieszczona na dwóch sąsiadujących stronach.
 • Aktualne treści kulturowo-społeczne dostosowane do zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Atrakcyjny materiał zdjęciowy wspomagający przyswajanie nowego słownictwa i zachęcający do tworzenia wypowiedzi.

 


 

Generacion seria
Generación

 

Kurs integruje wieloletnie doświadczenie Wydawnictwa w opracowywaniu podręczników do nauki języków obcych ze współczesną wiedzą z zakresu nowoczesnej glottodydaktyki. Seria „Generación” w nowoczesny i angażujący sposób wprowadza uczniów klas 7–8 w świat i kulturę języka hiszpańskiego. Atrakcyjna szata graficzna publikacji przyciąga uwagę młodego pokolenia, komunikując się z nim poprzez bodźce wizualne, tak bliskie pokoleniu Z.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Pełna realizacja podstawy programowej MEiN dla szkoły podstawowej.
 • Harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych dzięki łagodnej progresji leksykalno-gramatycznej dopasowanej do możliwości poznawczych uczniów w klasie 7 i 8.
 • Polisensoryczna nauka słownictwa w oparciu o bogaty materiał ikonograficzny.
 • Systematyczne poszerzanie znajomości gramatyki hiszpańskiej w rzeczywistych kontekstach komunikacyjnych dnia codziennego.
 • Praca projektowa, indywidualna i grupowa, rozwijająca umiejętności społeczne w zakresie kluczowych kompetencji XXI wieku.
 • Rozwijanie kompetencji interkulturowej dzięki odniesieniom do realiów życia i kultury współczesnej Hiszpanii.