brama brandenburska
Kursy do języka niemieckiego

 

Od ponad 25 lat specjalizujemy się w PWN w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego. Moc zebranych doświadczeń daje nam pozycję eksperta, który rozpoznając potrzeby rynku edukacyjnego, wyznacza także trendy jego dalszego rozwoju. Nowoczesna platforma edukacyjna e-Akademia PWN to odpowiedź wydawnictwa na potrzeby cyfrowej szkoły. Umieszczone na platformie kursy wspomagają zarówno edukację w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Nasze serie wydawnicze:

Und so weiter neu seria

und so weiter EXTRA

Kurs „und so weiter EXTRA” to nowa odsłona dobrze znanego i świetnie ocenianego kursu „und so weiter” – nowe treści, nowa szata graficzna, nowe sekcje. Seria opracowana przez doświadczony zespół autorski – Martę Kozubską, Ewę Krawczyk i Lucynę Zastąpiło, zapewnia łagodną progresję leksykalno-gramatyczną, dostosowaną do możliwości percepcyjnych uczniów klas 4–6. Jest to trzyczęściowa seria do nauki języka niemieckiego dla uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej, którzy rozpoczynają naukę języka niemieckiego lub kontynuują ją po klasach 1–3.

 

Zobacz w e-Akademii

 

Jego atutami są:

 • przejrzysta i logicznie uporządkowana modułowa struktura każdego rozdziału,
 • tematyka treści oraz materiał leksykalno-gramatyczny odpowiadający zainteresowaniom i możliwościom poznawczym młodszych nastolatków,
 • różnorodność form pracy: gry i łamańce językowe, piosenki, projekty,
 • systematyczne wspieranie rozwoju autonomii ucznia,
 • propozycje sztuk teatralnych dostosowane do wieku uczniów i poziomu opanowania języka,
 • bogata oferta materiałów interaktywnych dostępnych na e-Akademii.
kompass team

Kompass Team

 

„Kompass Team” to cieszący się od lat niesłabnącą popularnością kurs dla uczniów klas 7-8 w szkole podstawowej, który w pełni realizuje wymogi aktualnej podstawy programowej. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę, mogą korzystać z części 1 i 2, a ci, którzy ją kontynuują – z części 2 i 3.

 

Zobacz w e-Akademii

 

Jego atutami są:

 • przejrzysta i logicznie uporządkowana struktura każdego rozdziału,
 • angażujące uczniów zadania językowe i prace projektowe, które rozwijają sprawności językowe i umożliwiają nabycie kompetencji społecznych,
 • strategie uczenia się w formie rymowanek, zachęcające uczniów do refleksji nad sposobami uczenia się,
 • ciekawe treści realioznawcze i kulturowe – rozwój kompetencji interkulturowej,
 • bogaty zestaw pomocy interaktywnych i multimedialnych dla nauczyciela i uczniów, dostępnych na e-Akademii PWN.
Klasse super toll seria

Klasse! Super! Toll!

 

„Klasse! Super! Toll!” to popularny wśród nauczycieli języka niemieckiego podręcznik dla uczniów rozpoczynających naukę języka w klasie 7 szkoły podstawowej.

 

Zobacz w e-Akademii

 

Jest to kurs, który gwarantuje:

 • pełną realizację podstawy programowej MEN w zakresie nauczania języków obcych,
 • łagodną progresję leksykalno-gramatyczną oraz harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych,
 • pracę projektową wspierającą kształtowanie kluczowych kompetencji XXI wieku,
 • angażujące uczniów aktywności językowe w formie gier i zabaw lekcyjnych,
 • cykliczne powtórki treści gramatycznych,
 • systematyczną naukę leksyki w oparciu o słowniczki zawierające zwroty i wyrażenia z danego rozdziału.
weiter Deutsch EXTRA

weiter Deutsch EXTRA

 

„weiter Deutsch EXTRA” to nowa odsłona dobrze znanego i świetnie ocenianego kursu „www.weiter_deutsch” – nowe treści, nowa szata graficzna, nowe sekcje. Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7–8 szkoły podstawowej, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego po klasie 6, w szczególności dla tych, którzy korzystali z tytułów „ich und du neu” oraz „und so weiter EXTRA”.

 

Zobacz w e-Akademii

 

Jego atuty to:

 • przejrzysta i logicznie uporządkowana modułowa struktura każdego rozdziału
 • tematyka treści oraz materiał leksykalno-gramatyczny odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom docelowej grupy wiekowej
 • różnorodne zadania aktywizujące uczniów i stwarzające możliwość interakcji
 • zaprezentowane w ciekawej formie graficznej zjawiska gramatyczne z zestawami zadań sprawdzających zdobytą przez ucznia wiedzę
 • konsekwentne rozwijanie sprawności pisania dzięki zadaniom na kreatywne pisanie,
 • bogata oferta materiałów interaktywnych dostępnych na e-Akademii PWN.
Mach mit! neu

Mach mit! neu

 

„Mach mit! neu” 4–5 to kurs do nauki języka niemieckiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej, w szczególności dla uczniów kontynuujących naukę z lat poprzednich, którzy korzystali z podręczników „Mach mit! neu” 1–3. Doskonale realizuje wymogi nowej podstawy programowej oraz potrzeby uczniów i nauczycieli, zapewnia rozwój wszystkich sprawności językowych.

 

Zobacz w e-Akademii

 

Jego atutami są:

 • przejrzysta i uporządkowana struktura rozdziałów z czytelnym podziałem na jednostki lekcyjne
 • konsekwentny rozwój wszystkich sprawności językowych z naciskiem na komunikację językową
 • praktyczne wskazówki optymalizujące komunikację językową
 • indywidualne prace projektowe i propozycje zadań projektowych dla grup
 • systematyczne wspieranie rozwoju autonomii ucznia
 • bogata oferta materiałów interaktywnych dostępnych na e-Akademii PWN.
Transfer Deutsch

Transfer Deutsch

 

„Transfer Deutsch” to nowoczesny kurs do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych, który wykorzystuje doświadczenia uczniów z wcześniejszej nauki języka angielskiego.

 

Zobacz w e-Akademii

 

Seria „Transfer Deutsch” stwarza możliwość:

 • komfortowej realizacji podstawy programowej MEiN dla szkół ponadpodstawowych,
 • efektywnej nauki języka niemieckiego w oparciu o łagodną progresję leksykalno-gramatyczną, odnoszącą się do doświadczeń z wcześniejszej nauki języka angielskiego,
 • aktywnego opanowania sprawności językowych jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie,
 • kształtowania kluczowych kompetencji XXI wieku: komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia,
 • ćwiczenia mediacji językowej w zakresie praktycznego pośredniczenia polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego w sytuacjach codziennego życia.