brama brandenburska
Kursy do języka niemieckiego

 

Od ponad 25 lat specjalizujemy się w PWN w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego. Moc zebranych doświadczeń daje nam pozycję eksperta, który rozpoznając potrzeby rynku edukacyjnego, wyznacza także trendy jego dalszego rozwoju. Nowoczesna platforma edukacyjna e-Akademia PWN to odpowiedź wydawnictwa na potrzeby cyfrowej szkoły. Umieszczone na platformie kursy wspomagają zarówno edukację w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Nasze serie wydawnicze:

Und so weiter neu seria

Tolles Deutsch 

To seria przeznaczona zarówno dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego w liceum i technikum, jak i dla tych, którzy kontynuują ją po szkole podstawowej. Doskonale odpowiada potrzebom uczniów i nauczycieli oraz realizuje wymogi nowej podstawy programowej (podstawa III.2.0 i III.2 – części 1–4 serii, postawa III.1.P – części 2–5 serii).
Kurs jest przewidziany na cztery lata nauki w liceum lub pięć lat nauki w technikum. Każdy poziom przeznaczony jest do realizacji w czasie 2–3 godzin nauki języka niemieckiego w tygodniu.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Tematyka dostosowana do wieku i potrzeb komunikacyjnych młodzieży.
 • Równomierny rozwój wszystkich sprawności językowych, w tym mediacji językowej.
 • Nauczanie gramatyki w sposób wspierający osiągnięcia ucznia, z wykorzystaniem podobieństw między językiem niemieckim i angielskim.
 • Kształtowanie kluczowych kompetencji XXI wieku, m.in. krytycznego myślenia, kreatywności i kooperacji.
 • Autentyczne teksty, przystępny język, łagodna progresja materiału.
 • Zeszyt ćwiczeń z bogatym zestawem materiałów powtórzeniowych.
 • Wyraźny nacisk na pozajęzykowe aspekty kształcenia: świadomy proces uczenia się, budowanie autonomii ucznia, rozwijanie kompetencji społecznych i kulturowych.

 


 

Und so weiter neu seria

Kompass Deutsch 

Kompass Deutsch to uaktualniona wersja popularnego i chętnie wybieranego przez nauczycieli kursu do nauki języka niemieckiego dla uczniów klas 78 szkoły podstawowej – Kompass Team. Popularność serii wynika z jej uniwersalności: umożliwia pracę w grupach rozpoczynających oraz kontynuujących naukę języka niemieckiego.
To trzyczęściowa seria , która w pełni realizuje wymogi aktualnej podstawy programowej. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę, mogą korzystać z części 1 i 2, natomiast ci, którzy ją kontynuują – z części 2 i 3.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Realna pomoc w zdobyciu kompetencji językowych niezbędnych do komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego.
 • Bogaty zestaw pomocy interaktywnych i multimedialnych dla nauczyciela i uczniów, dostępnych w e-Akademii PWN.
 • Wprowadzenie do kultury i obyczajów charakterystycznych dla niemieckiego obszaru językowego.
 • Angażujące uczniów zadania językowe i prace projektowe, które rozwijają sprawności językowe i umożliwiają nabycie kompetencji społecznych.
 • Strategie uczenia się w formie rymowanek, zachęcające uczniów do refleksji nad sposobami uczenia się.
 • Wprowadzanie zagadnień gramatycznych metodą indukcyjną, aktywizujące uczniów i wspierające umiejętność samodzielnego uczenia się i wyciągania wniosków.

 


 

Und so weiter neu seria

Extraklasse Deutsch 

Dwuczęściowy kurs do nauki języka niemieckiego przeznaczony dla uczniów rozpoczynających naukę języka w klasie 7 w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Doskonale realizuje wymogi nowej podstawy programowej, odpowiada na potrzeby uczniów i nauczycieli, a także zapewnia rozwój wszystkich sprawności językowych.
Opracowana przez doświadczony zespół autorski – Martę Kozubską, Ewę Krawczyk i Lucynę Zastąpiło – realizuje w pełni wymogi aktualnej podstawy programowej. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczniów do skutecznego komunikowania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Przygotowanie uczniów do skutecznej komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego.
 • Wygoda w pracy dydaktycznej dzięki przejrzystej strukturze modułowej.
 • Bogaty zestaw pomocy interaktywnych dostępnych w e-Akademii PWN.
 • Przejrzysta i logicznie uporządkowana modułowa struktura każdego rozdziału. 
 • Tematyka treści oraz materiał leksykalno-gramatyczny odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom docelowej grupy wiekowej.
 • Różnorodność form pracy: łamańce językowe, piosenki, projekty.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju autonomii ucznia.

 


 

weiter Deutsch EXTRA

weiter Deutsch EXTRA

 

„weiter Deutsch EXTRA” to nowa odsłona dobrze znanego i świetnie ocenianego kursu „www.weiter_deutsch” – nowe treści, nowa szata graficzna, nowe sekcje. Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7–8 szkoły podstawowej, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego po klasie 6, w szczególności dla tych, którzy korzystali z tytułów „ich und du neu” oraz „und so weiter EXTRA”.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Przejrzysta i logicznie uporządkowana modułowa struktura każdego rozdziału.
 • Tematyka treści oraz materiał leksykalno-gramatyczny odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom docelowej grupy wiekowej.
 • Różnorodne zadania aktywizujące uczniów i stwarzające możliwość interakcji.
 • Zaprezentowane w ciekawej formie graficznej zjawiska gramatyczne z zestawami zadań sprawdzających zdobytą przez ucznia wiedzę.
 • Konsekwentne rozwijanie sprawności pisania dzięki zadaniom na kreatywne pisanie.
 • Bogata oferta materiałów interaktywnych dostępnych na e-Akademii PWN.

 


 

Mach mit! neu

Mach mit! neu 4-5

 

„Mach mit! neu” 4–5 to kurs do nauki języka niemieckiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej, w szczególności dla uczniów kontynuujących naukę z lat poprzednich, którzy korzystali z podręczników „Mach mit! neu” 1–3. Doskonale realizuje wymogi nowej podstawy programowej oraz potrzeby uczniów i nauczycieli, zapewnia rozwój wszystkich sprawności językowych.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Przejrzysta i uporządkowana struktura rozdziałów z czytelnym podziałem na jednostki lekcyjne.
 • Konsekwentny rozwój wszystkich sprawności językowych z naciskiem na komunikację językową.
 • Praktyczne wskazówki optymalizujące komunikację językową.
 • Indywidualne prace projektowe i propozycje zadań projektowych dla grup.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju autonomii ucznia.
 • Bogata oferta materiałów interaktywnych dostępnych na e-Akademii PWN.

 


 

Klasse super toll seria

Klasse! Super! Toll!

 

„Klasse! Super! Toll!” to popularny wśród nauczycieli języka niemieckiego podręcznik dla uczniów rozpoczynających naukę języka w klasie 7 szkoły podstawowej.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Pełna realizacja podstawy programowej MEN w zakresie nauczania języków obcych.
 • Lagodna progresja leksykalno-gramatyczna oraz harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych.
 • Praca projektowa wspierająca kształtowanie kluczowych kompetencji XXI wieku.
 • Angażujące uczniów aktywności językowe w formie gier i zabaw lekcyjnych.
 • Cykliczne powtórki treści gramatycznych.
 • Systematyczna nauka leksyki w oparciu o słowniczki zawierające zwroty i wyrażenia z danego rozdziału.

 


 

Und so weiter neu seria

und so weiter EXTRA

Kurs „und so weiter EXTRA” to nowa odsłona dobrze znanego i świetnie ocenianego kursu „und so weiter” – nowe treści, nowa szata graficzna, nowe sekcje. Seria opracowana przez doświadczony zespół autorski – Martę Kozubską, Ewę Krawczyk i Lucynę Zastąpiło, zapewnia łagodną progresję leksykalno-gramatyczną, dostosowaną do możliwości percepcyjnych uczniów klas 4–6. Jest to trzyczęściowa seria do nauki języka niemieckiego dla uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej, którzy rozpoczynają naukę języka niemieckiego lub kontynuują ją po klasach 1–3.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Przejrzysta i logicznie uporządkowana modułowa struktura każdego rozdziału.
 • Tematyka treści oraz materiał leksykalno-gramatyczny odpowiadający zainteresowaniom i możliwościom poznawczym młodszych nastolatków.
 • Różnorodność form pracy: gry i łamańce językowe, piosenki, projekty.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju autonomii ucznia,
 • propozycje sztuk teatralnych dostosowane do wieku uczniów i poziomu opanowania języka.
 • Bogata oferta materiałów interaktywnych dostępnych na e-Akademii.

 


 

Transfer Deutsch

Ich und du neu 4-6

 

To seria opracowana przez doświadczony zespół autorski – Martę Kozubską, Ewę Krawczyk i Lucynę Zastąpiło. Stanowi nową odsłonę dobrze znanego i chętnie wybieranego kursu ich und du 4-6. Seria jest przeznaczona dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego na drugim etapie edukacyjnym.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Tematyka dostosowana do wieku i potrzeb komunikacyjnych uczniów klas 4-6.
 • Przyjazna i angażująca szata graficzna.
 • Sieć piktogramów ułatwiających nawigację po podręczniku.
 • Wygoda w pracy dydaktycznej dzięki przejrzystej strukturze modułowej.

 


 

kompass team

Mach mit! neu

 

Kurs do nauki języka niemieckiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej dla uczniów, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę języka niemieckiego. Doskonale realizuje wymogi nowej podstawy programowej oraz potrzeby uczniów i nauczycieli, zapewniając przy tym rozwój wszystkich sprawności językowych.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Przejrzysta i uporządkowana struktura rozdziałów z czytelnym podziałem na jednostki lekcyjne.
 • Gramatyka sygnalna ułatwiająca zapamiętywanie.
 • Praktyczne wskazówki optymalizujące komunikację językową.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju autonomii ucznia.
 • Bogata oferta materiałów dostępnych na e-Akademii PWN.

 


 

Ich und du neu 1-3

 

Seria do nauki języka niemieckiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Kurs w pełni realizuje wymogi nowej podstawy programowej i zapewnia progresję leksykalno-gramatyczną, dostosowaną do możliwości percepcyjnych docelowej grupy wiekowej. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczniów do rozumienia i komunikowania się w języku niemieckim na podstawowym poziomie. Wspieraniu systematycznego rozwoju sprawności językowych służą m.in. wiersze, piosenki, projekty, zabawy i gry. Miś Theo (pacynka) pomaga nauczycielowi w prezentacji materiału, a dzieciom – w przezwyciężeniu trudności związanych z nauką języka obcego.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Czytelny podział każdego rozdziału na sekcje.
 • Tematy oraz materiał leksykalno-gramatyczny odpowiadające zainteresowaniom i możliwościom poznawczym młodszych uczniów.
 • Różnorodność form i technik pracy aktywizujących uczniów
 • Zastosowanie technik rozwijających umiejętność samooceny Für mein Portfolio.
 • Szeroka gama przedstawionych w poszczególnych częściach serii gier, zabaw dydaktycznych, wierszy, rymowanek i piosenek.
 • Słowniczek obrazkowy zamieszczony na końcu podręcznika ułatwiający naukę słownictwa.

 


 

ABCDeutsch neu 1-3

 

Nowa odsłona dobrze znanego i świetnie ocenianego kursu dla najmłodszych ABCDeutsch. Seria opracowana przez doświadczony zespół autorski – Martę Kozubską, Ewę Krawczyk i Lucynę Zastąpiło. Przewodnikami uczniów po bajkowym świecie języka niemieckiego są miś Theo, jego siostra Thea, czarownica Sandra i jej towarzysz – papuga Sim.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Uwielbiane przez najmłodszych uczniów gry, zabawy ruchowe, historyjki obrazkowe, słuchowiska, piosenki i bajkowe postacie.
 • Nagrania historyjek i czytanie tekstów z lektorem umożliwiające osłuchanie się z językiem i naukę poprawnej wymowy.
 • Tematy odpowiadające zainteresowaniom i możliwościom poznawczym uczniów w wieku wczesnoszkolnym.
 • Słowniczek obrazkowy zamieszczony na końcu podręcznika ułatwiający naukę słownictwa.
 • Poradnik dla rodziców zamieszczony w materiałach ćwiczeniowych pomocny podczas wspólnej zabawy i nauki w domu.

 


 

kompass team

Kompass Team

 

„Kompass Team” to cieszący się od lat niesłabnącą popularnością kurs dla uczniów klas 7-8 w szkole podstawowej, który w pełni realizuje wymogi aktualnej podstawy programowej. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę, mogą korzystać z części 1 i 2, a ci, którzy ją kontynuują – z części 2 i 3.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Przejrzysta i logicznie uporządkowana struktura każdego rozdziału.
 • Angażujące uczniów zadania językowe i prace projektowe, które rozwijają sprawności językowe i umożliwiają nabycie kompetencji społecznych.
 • Strategie uczenia się w formie rymowanek, zachęcające uczniów do refleksji nad sposobami uczenia się.
 • Ciekawe treści realioznawcze i kulturowe – rozwój kompetencji interkulturowej.
 • Bogaty zestaw pomocy interaktywnych i multimedialnych dla nauczyciela i uczniów, dostępnych na e-Akademii PWN.

 


 

Transfer Deutsch

Transfer Deutsch

 

„Transfer Deutsch” to nowoczesny kurs do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych, który wykorzystuje doświadczenia uczniów z wcześniejszej nauki języka angielskiego.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Komfortowa realizacja podstawy programowej MEiN dla szkół ponadpodstawowych.
 • Efektywna nauka języka niemieckiego w oparciu o łagodną progresję leksykalno-gramatyczną, odnoszącą się do doświadczeń z wcześniejszej nauki języka angielskiego.
 • Aktywne opanowanie sprawności językowych jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
 • Kształtowanie kluczowych kompetencji XXI wieku: komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia.
 • Ćwiczenia mediacji językowej w zakresie praktycznego pośredniczenia polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego w sytuacjach codziennego życia.