Moskwa
Kursy do języka rosyjskiego

 

W PWN od wielu lat dbamy o ofertę podręczników do nauki języka rosyjskiego. Znajdą w niej Państwo pozycje dla szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej – kursy cieszące się niesłabnącą popularnością jak „Всё просто!” oraz „Вот и мы по-новому”. Są to serie, które pozwolą Państwu w 100% zrealizować wymogi MEN zawarte w podstawie programowej.

 

 

Nasze serie wydawnicze:

Und so weiter neu seria

Всё просто кл@cc! 

Dwuczęściowa seria do nauki języka rosyjskiego w szkole podstawowej przeznaczona dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę języka jako drugiego w klasie siódmej. Kurs umożliwia realizację podstawy programowej II.2 i uwzględnia wymagania zbliżone do poziomu A1. Każdy poziom przeznaczony jest do realizacji w czasie 60 jednostek lekcyjnych w roku.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Nowoczesna grafika, czytelny układ treści, ramki z objaśnieniami, kolorowe piktogramy, strony rozdziałowe oraz słowniczki (w podziale na lekcje) na końcu każdego rozdziału.
 • Przygotowanie uczniów do skutecznej komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego.
 • Bogaty zestaw pomocy interaktywnych dostępnych na e-Akademii PWN.
 • Przejrzysta i logicznie uporządkowana struktura każdego rozdziału, każda lekcja umieszczona na dwóch sąsiadujących stronach.
 • Systematyczny i równoczesny rozwój wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia, pisania, sprawności interakcyjnej i interkulturowej.
 • Atrakcyjny materiał zdjęciowy wspomagający przyswajanie nowego słownictwa i zachęcający do tworzenia wypowiedzi.
 • Bogata oferta materiałów interaktywnych dostępnych na e-Akademii PWN.

 


 

Вот и мы по-новому
Вот и мы по-новому

 

Bestseller wśród kursów językowych PWN. Jego pozycja lidera wynika z przemyślanej koncepcji dydaktyczno-metodycznej serii i jej nowoczesnego spojrzenia na naukę i nauczanie języka rosyjskiego.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

 

Atuty serii:

 • Pełna realizacja podstawy programowej MEiN dla szkoły podstawowej.
 • Optymalna realizacja podstawy programowej MEN dla szkół ponadpodstawowych.
 • Praca z uczniami rozpoczynającymi naukę rosyjskiego od podstaw, jak i kontynuującymi naukę języka po klasie 7 i 8 szkoły podstawowej.
 • Komfort pracy dydaktycznej dzięki łagodnej progresji leksykalno-gramatycznej, która motywuje uczniów do własnej pracy nad językiem rosyjskim.
 • Kształcenie kluczowych kompetencji XXI wieku – komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia.
 • Budowanie kompetencji interkulturowej uczniów dzięki licznym odniesieniom w tekstach do kultury i historii Rosji.
 • Rozwijanie autonomii ucznia, jego świadomości uczenia się języka obcych, także w odniesieniu do wykorzystania najnowszych technologii komunikacyjnych osadzonych w środowisku mediów społecznościowych.

 


 

Всё просто!
Всё просто!

 

„Всё просто!” to kurs dla uczniów rozpoczynających swoją przygodę z językiem rosyjskim w klasie 7 szkoły podstawowej.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Atuty serii:

 • Pełna realizacja podstawy programowej MEiN dla szkoły podstawowej.
 • Nauczanie podstaw języka rosyjskiego – poziom A1 – w oparciu o łagodną progresję leksykalno-gramatyczną.
 • Harmonijnie rozwijanie wszystkich sprawności językowych, jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.
 • Nabywanie umiejętności autentycznej komunikacji, dzięki licznym dialogom odnoszącym się do realiów życia codziennego w Rosji.
 • Rozwijanie umiejętności pracy projektowej, kształcąc przy tym kluczowe kompetencje XXI wieku.
 • Możliwość poznania rosyjskiej kultury w kontekście współczesnym, jak i historycznym, rozwijając jednocześnie kompetencję interkulturową.