Moskwa
Kursy do języka rosyjskiego

 

W PWN od wielu lat dbamy o ofertę podręczników do nauki języka rosyjskiego. Znajdą w niej Państwo pozycje dla szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej – kursy cieszące się niesłabnącą popularnością jak „Всё просто!” oraz „Вот и мы по-новому”. Są to serie, które pozwolą Państwu w 100% zrealizować wymogi MEN zawarte w podstawie programowej.

 

 

Всё просто!
Всё просто!

 

„Всё просто!” to kurs dla uczniów rozpoczynających swoją przygodę z językiem rosyjskim w klasie 7 szkoły podstawowej.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Uczniowie z niego korzystający będą mogli:

 • pełną realizację podstawy programowej MEiN dla szkoły podstawowej,
 • nauczyć się podstaw języka rosyjskiego – poziom A1 – w oparciu o łagodną progresję leksykalno-gramatyczną,
 • harmonijnie rozwijać wszystkie sprawności językowe jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie,
 • nabyć umiejętności autentycznej komunikacji, dzięki licznym dialogom odnoszącym się do realiów życia codziennego w Rosji,
 • rozwijać umiejętność pracy projektowej, kształcąc przy tym kluczowe kompetencje XXI wieku,
 • poznać rosyjską kulturę w kontekście współczesnym, jak i historycznym, rozwijając jednocześnie swoją kompetencję interkulturową.
Вот и мы по-новому
Вот и мы по-новому

 

"Вот и мы по-новому" to bestseller wśród kursów językowych PWN. Jego pozycja lidera wynika z przemyślanej koncepcji dydaktyczno-metodycznej serii i jej nowoczesnego spojrzenia na naukę i nauczanie języka rosyjskiego.

 

Zobacz w e-Akademii

 

 

Kurs ten umożliwia:

 • pełną realizację podstawy programowej MEiN dla szkoły podstawowej,
 • optymalną realizację podstawy programowej MEN dla szkół ponadpodstawowych,
 • pracę z uczniami rozpoczynającymi naukę rosyjskiego od podstaw, jak i kontynuującymi naukę języka po klasie 7 i 8 szkoły podstawowej,
 • komfort pracy dydaktycznej dzięki łagodnej progresji leksykalno-gramatycznej, która motywuje uczniów do własnej pracy nad językiem rosyjskim,
 • kształcenie kluczowych kompetencji XXI wieku – komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia,
 • budowanie kompetencji interkulturowej uczniów dzięki licznym odniesieniom w tekstach do kultury i historii Rosji,
 • rozwijanie autonomii ucznia, jego świadomości uczenia się języka obcych, także w odniesieniu do wykorzystania najnowszych technologii komunikacyjnych osadzonych w środowisku mediów społecznościowych.