Francofolie express seria

Francofolie express

Francofolie express - en route vers le français! To kurs dla uczniów rozpoczynających lub kontynuujących (tzw. „fałszywych debiutantów”) naukę języka francuskiego w liceum i technikum. Seria gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. 

Najważniejsze cechy:

    • nauczanie oparte na interakcji,
    • usamodzielnianie ucznia w procesie kształcenia (testy samooceny),
    • wykorzystanie najnowszych technologii dzięki materiałom cyfrowym zawartym w podręczniku interaktywnym,
    • zastosowanie podejścia interkulturowego w poznawaniu aspektów kulturowych i społecznych,
    • tematyka bliska młodzieży, zachęcająca do poznawania problemów współczesnego świata.

Zadeklaruj wybór serii

 

Pełny opis

Elementy serii

Francofolie express Podręcznik do nauki języka francuskiego dla liceum i technikum

Francofolie express 1

podręcznik

Francofolie express Zeszyt ćwiczeń do nauki języka francuskiego dla liceum i technikum

Francofolie express 1

zeszyt ćwiczeń

Dla nauczyciela

Akademia PWN

zasoby dydaktyczne

e-Akademia PWN

materiały interaktywne

Internetowe narzędzia dla nauczycieli

 

Materiały do pobrania