Mach mit! neu 4 - podręcznik

Mach mit! neu 4–5

Mach mit! neu 4–5 to kurs do nauki języka niemieckiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej, w szczególności dla uczniów kontynuujących naukę z lat poprzednich, którzy korzystali z podręczników Mach mit! neu 1–3. Doskonale realizuje wymogi nowej podstawy programowej oraz potrzeby uczniów i nauczycieli, zapewnia rozwój wszystkich sprawności językowych.

  • Atrakcyjna i angażująca uczniów nowoczesna szata graficzna
  • Czytelny podział rozdziałów na jednostki lekcyjne
  • Konsekwentny rozwój wszystkich sprawności językowych z naciskiem na komunikację językową
  • Bogaty zestaw pomocy interaktywnych i multimedialnych dla nauczyciela i uczniów dostępnych na e-Akademii PWN
Pełny opis

Elementy serii

Mach mit! neu 4 - materiały ćwiczeniowe

Mach mit! neu 4

materiały ćwiczeniowe

Mach mit! neu 4

podręcznik

Dla nauczyciela

Internetowe narzędzia dla nauczycieli

 

Materiały do pobrania