Publikacje uzupełniające - szkoła ponadpodstawowa

Publikacje uzupełniające PWN pozwalają na utrwalenie struktur gramatycznych i powtórzenie słownictwa niezbędnego na zakończenie szkoły ponadpodstawowej. Stanowią nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, a także konkursów lub olimpiad językowych.

Elementy serii

Internetowe narzędzia dla nauczycieli