Tolles Deutsch podręcznik do nauki języka niemieckiego

Tolles Deutsch

Numer dopuszczenia MEN - część 1: 1171/1/2023, część 2: 1171/2/2023 

Tolles Deutsch to seria przeznaczona zarówno dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego w liceum i technikum, jak i dla tych, którzy kontynuują ją po szkole podstawowej. Doskonale odpowiada potrzebom uczniów i nauczycieli oraz realizuje wymogi nowej podstawy programowej (podstawa III.2.0 i III.2 – części 1–4 serii, postawa III.1.P – części 2–5 serii).

  • Tematyka dostosowana do wieku i potrzeb komunikacyjnych młodzieży.
  • Równomierny rozwój wszystkich sprawności językowych, w tym mediacji językowej.
  • Nauczanie gramatyki w sposób wspierający osiągnięcia ucznia, z wykorzystaniem podobieństw między językiem niemieckim i angielskim.
  • Kształtowanie kluczowych kompetencji XXI wieku, m.in. krytycznego myślenia, kreatywności i kooperacji.

 

Zadeklaruj wybór serii

 

 

Pełny opis

Elementy serii

Dla nauczyciela

Internetowe narzędzia dla nauczycieli

 

Materiały do pobrania