Active learning w pracy nauczyciela języka angielskiego

Webinarium na temat aktywnego uczenia jako skutecznej metody pracy na lekcjach języków obcych

25 maja 2023, 17:00
online

Aktywne uczenie się to podejście do nauczania, które angażuje uczniów w proces uczenia się poprzez zajęcia praktyczne, dyskusje, prezentacje i współpracę. Takie podejście zachęca uczniów do aktywnego doskonalenia swoich umiejętności językowych i rozwijania płynności w wypowiadaniu się. 

Już 25 maja zapraszamy Państwa na wyjątkowe webinarium z Adamem Stępińskim, trenerem Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Cambridge University Press & Assessment:

Active learning w pracy nauczyciela języka angielskiego

 

Spośród wielu typów zadań opartych na aktywnym uczeniu, podczas spotkania omówione zostanie kilka, które przyczyniają się do rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz przeciwdziałają niebezpiecznym zjawiskom występującym wśród młodzieży w dobie post-pandemicznej. 

 

Uczestnicy dowiedzą się min.:

  • jak wzmacniać u swoich uczniów umiejętności myślenia wyższego rzędu takie jak: pogłębione zrozumienie, zastosowanie wiedzy i umiejętności, analiza i synteza zagadnień problemowych,
  • jak skupić uwagę uczniów i rozwijać ich motywację do nauki języka,
  • jak aktywizować współczesnego nastolatka do wypowiadania się,
  • w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne technologie w zadaniach typu "active learning".  

Nota o prelegencie

Adam Stępiński

Adam Stępiński - Nauczyciel Roku 2017 BAS.

Nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Egzaminator maturalny OKE w Krakowie. Pasjonat metody projektu. Trener Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu oraz lider Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego. Ekspert European SchoolNet, gdzie prowadzi szkolenia online dla nauczycieli z Europy. Ambasador programu eTwinning w województwie podkarpackim. Trener kursów internetowych. Autor artykułów metodycznych dla Fundacji Azja-Europa, Fundacji “Edukacja na Nowo” i programu eTwinning. Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2017 BAS, laureat II edycji Konkursu TOP2 – Mężczyźni w Edukacji 2017, zwycięzca w konkursie British Council w kategorii “Autonomia ucznia”.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium


Zapisy przyjmujemy do 24.05.2023 r. do godz. 23.00.
E-mail z linkiem do webinarium zostanie wysłany 25.05.2023 r.
Prosimy o sprawdzenie wszystkich folderów w poczcie.
Zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.


 

Wróć do sekcji Wydarzenia