Binnendifferenzierung im Deutschunterricht – wie geht das?

Binnendifferenzierung im Deutschunterricht – wie geht das?

17 kwietnia 2023, 17:00
online

Für die meisten Fremdsprachenlehrer und -lehrerinnen bedeutet Individualisierung nicht nur Beobachtung und Diagnostik, sondern auch zusätzliche Arbeit, die mit der Auswahl bzw. Vorbereitung von zusätzlichen Unterrichtsmaterialien und Kommunikationsaktivitäten bzw. der fortlaufenden Überarbeitung des Unterrichts verbunden ist.

Wie kann man aber mit wenig(er) Aufwand Ziele, Inhalte, Medien und Methoden so differenzieren, dass sich die intellektuellen und emotionalen Potenziale der Lernenden voll entfalten können?

Wenn Sie an der Antwort auf die obige Frage Interesse haben, kommen Sie zu unserem Webinar am Montag, dem 17.04.2023! Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie!

 

Dla większości nauczycieli języków obcych indywidualizacja oznacza nie tylko konieczność stałej obserwacji i diagnostyki, ale także dodatkową pracę związaną z doborem lub przygotowaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych i działań komunikacyjnych lub też z przystosowaniem posiadanych materiałów do potrzeb uczniów.

A jak przy stosunkowo niewielkim wysiłku zindywidualizować treści, media i metody w taki sposób, aby potencjał intelektualny i emocjonalny uczniów mógł się w pełni rozwinąć?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani odpowiedzią na powyższe pytanie, zapiszcie się na nasze webinarium w poniedziałek, 17 kwietnia 2023! Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa!

Nota o prelegencie

dr Aleksandra Łyp-Bielecka -

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka licznych artykułów, opracowań i materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego jako obcego.