Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego w Opolu

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego w Opolu

01 kwietnia 2023, 08:00
Opole, ul. 1 Maja 77, Hotel Weneda

O WARSZTATACH:

Wydawnictwo Naukowe PWN zaprasza nauczycieli języka niemieckiego na konferencję metodyczną, na temat motywowania i komunikowania się w języku niemieckim opowiedzą ekspertki Marta Płochocka – Stolarska oraz dr Aleksandra Łyp-Bielecka.

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatny zestaw materiałów konferencyjnych oraz certyfikat uczestnictwa:

Starter pack konferencji

 

PROGRAM:

09:45 - 10:00 - Rejestracja i kawa powitalna

10:00 - 10:30 - Powitanie uczestników oraz prezentacja NOWOŚCI PWN 2023

10:30 - 11:30 - Marta Płochocka - Stolarska: Jak zmotywować ucznia do pracy w klasach młodszych

11:30 - 11:45 - Przerwa kawowa

11:45 - 12:45 - dr Aleksandra Łyp -Bielecka: Auf Deutsch spielen, sprechen und dabei spaß haben

 

Włączanie nawet najmniej aktywnych uczniów w pracę klasy tak, aby mogli odnieść sukces na miarę swoich możliwości daje znakomite wyniki.

 

Ekspertka Marta Płochocka – Stolarska przybliży uczestnikom konferencji:

  • czym jest motywacja,
  • sposoby motywowania ucznia,
  • zadania i ćwiczenia do wykorzystania na lekcji w klasach młodszych,
  • techniki nauczania: pomodoro, mapa myśli i inne,
  • jak pracować z zbuntowanym nastolatkiem, uczniem zdolnym oraz z problemami wychowawczymi,
  • błędy nauczyciela. 

 

dr Aleksandra Łyp-Bielecka - Auf deutsch spielen, sprechen, schreiben und dabei spaß haben

Es gilt als unbestritten, dass das wichtigste Ziel des Fremdsprachenunterrichts die Befähigung der Schüler und Schülerinnen zum sprachlichen Handeln in der Zielsprache ist.

Aber wie geht das? Wie kann man im Unterricht solch eine Atmosphäre schaffen, dass sowohl die jüngeren als auch die älteren Schüler und Schülerinnen motiviert sind und keine Angst  haben, von Anfang an auf Deutsch zu kommunizieren?  

Im Seminar werden wir Aktivitäten vorstellen und ausprobieren, die mehr Bewegung in den Deutschunterricht bringen und dazu beitragen, dass das Lernen mit Spaß und Spiel verbunden wird.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie an unserem Seminar am Samstag, dem 01.04.2023, teil! Wir freuen uns auf Sie! 

Nota o prelegencie

Marta Płochocka – Stolarska - nauczyciel roku województwa mazowieckiego

Nauczycielka i edukator szkolny z 13 letnim stażem, specjalizuje się w psychologii dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Terapeutka dzieci i młodzieży, terapeutka integracji sensorycznej. W roku 2021 otrzymała tytuł - Nauczyciel Roku  województwa mazowieckiego. 

dr Aleksandra Łyp-Bielecka -

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka licznych artykułów, opracowań i materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego jako obcego.