Nauka hiszpańskiego za pomocą zmysłów – obrazy i wizualizacje

Aprender español a través de los sentidos: imágenes y visualizaciones

26 października 2022, 17:00

Zachęcamy do zapisów na webinarium

 

„Jeden obraz jest wart więcej, niż tysiąc słów”. Ta często powtarzana fraza niesie w sobie wiele prawdy. W końcu cały świat składa się z obrazów, które interpretujemy słowami. A jak można wykorzystać umiejętność tej interpretacji podczas nauki języka obcego?  Jednym z wyzwań, przed którymi stoją nauczyciele języków obcych, jest nie tylko nauczanie gramatyki i słownictwa, ale właśnie rozwijanie umiejętności tworzenia opisów.  To niezwykle ważna aktywność podczas prowadzenia lekcji, która często wykracza poza ramy standardowych zajęć. Zacznijmy zatem od obrazu…

"Una imagen vale más que mil palabras". Esta frase tan repetida tiene mucho de cierto. Al fin y al cabo, el mundo entero está hecho de imágenes, que interpretamos con palabras. ¿Y cómo se puede desarrollar la habilidad de interpretar imágenes cuando se aprende una lengua extranjera?  Uno de los retos a los que se enfrentan los profesores de idiomas no es sólo la enseñanza de la gramática y el vocabulario, sino también el desarrollo de la capacidad de crear descripciones a través de los materiales visuales. Empecemos, pues, por una imagen...

 

 

26 października o 19.00 zapraszamy na webinarium dla iberystów. Spotkanie w języku hiszpańskim poprowadzi Stefano Nardone - wykładowca akademicki i nauczyciel języka hiszpańskiego.

 

El 26 de octubre, a las 19 horas, le invitamos a un seminario web para iberistas. La reunión será dirigida en español por Stefano Nardone - profesor de español

 

 

 

Temas que se debatirán durante el seminario web:

 • Formas prácticas de utilizar las imágenes, es decir, aprender a describir
 • El vocabulario y las imágenes
 • Cómo utilizar la estímulo visual para trabajar contenido gramatical
 • Cómo aprovechar el material gráfico de los libros de texto 
 • Cómo motivar a los alumnos para que hablen de sí mismos a partir de la descripción de una "imagen"
 • Aplicaciones útiles para facilitar la preparación de los materiales de clase

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas webinarium:

 • Praktyczne sposoby na wykorzystanie zdjęć, czyli jak tworzyć opis.
 • W jaki sposób zastosować stymulację wizualną do pracy nad słownictwem.
 • Jakie materiały wizualne najlepiej sprawdzają się podczas nauki opisywania obrazu.
 • W jaki sposób właściwie wykorzystywać materiały zdjęciowe w podręcznikach.
 • Jak zmotywować uczniów do rozmowy o sobie, na podstawie opisywania „obrazu”.
 • Przydatne aplikacje, ułatwiające przygotowanie materiałów do pracy w klasie.

Nota o prelegencie

Stefano Nardone - Nauczyciel i wykładowca języka hiszpańskiego

Stefano Nardone ukończył Uniwersytet w Grenadzie, gdzie uzyskał stypendium umożliwiające mu podęcie pracy jako nauczyciel języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ucząc na wydziale studiów iberoamerykańskich, amerykańskich oraz lingwistyki stosowanej, poszerzał swoją wiedzę i rozwijał zasób metod nauczania. Podczas pracy w Warszawie współpracował z Instytutem Cervantesa, biorąc udział w organizacji licznych wydarzeń kulturalnych takich jak sztuki teatralne oraz produkcje medialne. W 2020 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zastosowania TIK. Przez cały czas pracował z młodzieżą ucząc języka hiszpańskiego. Stefano posiada kilkuletnie doświadczenie w programach IB i IGCSE/ALevels w MFL. Jego pasją jest uczenie. Bardzo lubi czytać, fotografować, jeździć na rowerze oraz uprawiać jogę. Z chęcią bierze udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych oraz w pieszych wycieczkach poza miastem.