Sink or swim. Fostering the internalization of key language issues at the secondary level

Techniki przydatne w asymilacji języka

Techniki przydatne w asymilacji języka

06 czerwca 2023, 17:00
online

Szkolenie poprowadzi dr Piotr Steinbrich, nauczyciel akademicki, metodyk i teacher trainer, językoznawca, autor i konsultant cenionych materiałów edukacyjnych. Trener na wielu konferencjach ELT w Europie, Azji oraz Centralnej i Południowej Ameryce.

Podczas webinarium nasz trener skoncentruje się na omówieniu technik i strategii przydatnych w asymilacji i internalizacji języka, w szczególności tych aspektów, które wydają się problematyczne (w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego) lub / i kluczowe z punktu widzenia produkcji językowej:

  • techniki i strategie nauczania, uczenia się i zapamiętywania,
  • wzbogacanie produkcji językowej,
  • zróżnicowane podejścia do zagadnienia znajomości środków językowych.

 

dr Piotr Steinbrich:

In this webinar I will look at the techniques and strategies the teacher can use to help in assimilating and internalizing language. I will pay attention to those aspects of language which are either problematic, based on the results of the matura exam) or which are essential from the perspective of language performance.

Nota o prelegencie

Piotr Steinbrich

PhD Piotr Steinbrich - Speaker

I have been involved in TEFL as a lecturer, teacher trainer, materials writer and consultant since 1995. I have cooperated with various publishing houses and educational institutions. My publications include position articles for teachers, research articles and books (co-edited) in the domains of applied linguistics and second language acquisition. As a conference attendant I am a regular at IATEFL (both Poland and International), PASE Congress, ET Market. I have given talks, plenaries and workshops at various ELT events in the following countries: Argentina, Czechia, Croatia, Estonia, France, Germany, Georgia, Great Britain, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Mexico, Poland, Peru, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Syria, Turkey and Ukraine.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium


E-mail z linkiem do webinarium zostanie wysłany 06.06.2023 r.
Prosimy o sprawdzenie wszystkich folderów w poczcie.
Zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.


 

Wróć do sekcji Wydarzenia