Vamos a hablar largo y tendido

Vamos a hablar largo y tendido

Rozmawiajmy długo i wygodnie

22 marca 2023, 18:00
online

El título de este webinario ya sugiere la intención de los autores. La expresión parece llegar al español a través de los siglos, y es que los egipcios, los griegos y los romanos solían discutir de asuntos de guerra, economía y política durante horas (largo), asumiendo posiciones cómodas (tendido). El Corpus del Diccionario histórico (CDHE) registra la construcción asociada a ‘huestes’ en documentos de 1500 y Gustavo Adolfo Bécquer la incluye en una de sus leyendas, ‘El beso’, allá por el siglo XIX. Nosotros, hoy en día, la seguimos utilizando en su sentido original, sin alteraciones aparentes, al hablar con alguien durante mucho tiempo y de diversos asuntos, lo cual deberíamos hacer en nuestras clases de español para extranjeros, favoreciendo así un contexto de aprendizaje que fomente el uso de la lengua L2 por parte de nuestros alumnos, enseñándoles a comunicarse de un modo espontáneo y eficaz, de forma que sean capaces de hablar con alguien largo y tendido.

 

Już tytuł webinarium sugeruje intencję autorów😊 Wydaje się, że wyrażenie „porozmawiajmy długo i wygodnie” trafiło do języka hiszpańskiego na przestrzeni wieków, a Egipcjanie, Grecy i Rzymianie zwykli omawiać sprawy wojny, ekonomii i polityki godzinami (largo), przyjmując wygodne pozycje (tendido).

Korpus Słownika Historycznego (CDHE) odnotowuje konstrukcję związaną z "huestes" w dokumentach z 1500 roku, a Gustavo Adolfo Bécquer włącza ją do jednej ze swoich legend: "El beso", jeszcze w XIX wieku. My dzisiaj nadal używamy go w jego pierwotnym znaczeniu, bez widocznych zmian, kiedy rozmawiamy z kimś długo i na różne tematy.

Powinniśmy to robić na naszych lekcjach języka hiszpańskiego, sprzyjając w ten sposób kontekstowi nauczania, który zachęca do używania języka L2 przez naszych uczniów. Uczymy ich wtedy komunikacji w sposób spontaniczny i skuteczny, tak aby byli w stanie rozmawiać z kimś długo i na temat.

 

22 marca o 19:00

zapraszamy na webinarium dla iberystów. Spotkanie w języku hiszpańskim poprowadzi Stefano Nardone – wykładowca i nauczyciel języka hiszpańskiego.

22 de marzo, a las 19:00 horas, le invitamos a un seminario web para iberistas. La reunión será dirigida en español por Stefano Nardone – profesor de español.

 

En este webinario vamos a detenernos sobre:

  • la importancia de la interacción oral como factor de motivación
  • ¿lengua formal o lengua coloquial?
  • propuestas para la interacción oral del manual ¡Todo Listo!
  • presentar actividades prácticas que podemos utilizar durante la clase

 

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas webinarium:

  • znaczenie interakcji ustnej jako czynnika motywacyjnego
  • język formalny czy język potoczny?
  • propozycje interakcji ustnej z podręcznika ¡Todo Listo!
  • prezentacja praktycznych działań, które można wykorzystać w klasie

Nota o prelegencie

Stefano Nardone - Nauczyciel i wykładowca języka hiszpańskiego

Stefano Nardone ukończył Uniwersytet w Grenadzie, gdzie uzyskał stypendium umożliwiające mu podęcie pracy jako nauczyciel języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ucząc na wydziale studiów iberoamerykańskich, amerykańskich oraz lingwistyki stosowanej, poszerzał swoją wiedzę i rozwijał zasób metod nauczania. Podczas pracy w Warszawie współpracował z Instytutem Cervantesa, biorąc udział w organizacji licznych wydarzeń kulturalnych takich jak sztuki teatralne oraz produkcje medialne. W 2020 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zastosowania TIK. Przez cały czas pracował z młodzieżą ucząc języka hiszpańskiego. Stefano posiada kilkuletnie doświadczenie w programach IB i IGCSE/ALevels w MFL. Jego pasją jest uczenie. Bardzo lubi czytać, fotografować, jeździć na rowerze oraz uprawiać jogę. Z chęcią bierze udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych oraz w pieszych wycieczkach poza miastem.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium


E-mail z linkiem do webinarium zostanie wysłany 22.03.2023 r.
Prosimy o sprawdzenie wszystkich folderów w poczcie.
Zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.